+421 905 123 456 SWm3 kontaktný telefón
info@swm3.sk SWm3 kontaktný e-mail

Zdravé světlo

LITExperts Česko

Se zabývá projektováním a dodávkou osvětlovací techniky, která je schopná poskytnout takové spektrum světla, které je pro danou aplikaci co nejpřirozenější. Jde o skloubení požadavků na "barevné" spektrum světla, jeho intenzitu a kontrast či rovnoměrnost osvětlení požadované plochy. Jiné jsou požadavky na osvětlení pracovních prostor, obzvláště pokud je důležité i přesné a spolehlivé rozlišení barev (grafické práce, medicína), jiné jsou požadavky na osvětlení oddychové zóny, kde se více vyžaduje správná "atmosféra", správné osvětlení pro vytvoření vhodné nálady a pod.


Pod pojmem "zdravého" světla ale spadá i světlo, které se používá k terapeutickým účelům. Je všeobecně známo využití RTG - záření, ultrafialového záření,infračerveného záření i radioaktivního záření na živý organismus. Všechny tyto záření jsou elektromagnetické vlnění stejně jako je takový vlněním i "viditelné" spektrum světla. Méně známé je, že i toto viditelné spektrum má své terapeutické účinky.


V této činnosti je naše společnost součástí skupiny s názvem LITEXPERTS . Podrobnější vysvětlení lze získat na našich stránkách www.litexperts.eu.

AgriLamp Česko

V této divizi má naše společnost ještě jednu důležitou oblast, a sice osvětlení prostorů pro chov hospodářských zvířat. Opíráme se o dlouhodobý výzkum, který provádí společnost Greengage Lighting Ltd., jadna z vedoucích světových společností na tomto poli. Pro společnost Greengage Lighting Ltd. jsme exkluzivním zástupcem pro téměř všechny země střední a východní Evropy.


AgriLampTM predstavuje skupinu produktov LED (svetlo eliminujúcich diód) riešení osvetlenia pre poľnohospodárske použitia. Spoločnosť uviedla na trh pod názvom AgriLampTM žiarovky, prihlásené na patentovú ochranu, tieto vďaka zníženej spotrebe prúdu dopomáhajú k úspore nákladov až do 90%!


agrilamp logo

Celkem jednoduchá cesta k maximalizaci profitu!

agrilamp maximalizacia profitu
  • ušetří až 90% nákladů na světlo
  • snížený koeficient mortality
  • snížená agresivita
  • snížení ztrát potravy o 15%
  • stabilnější tepelné podmínky
  • snížený koeficient mortality
  • LED-ky vydrží déle než 30 000 hodin!